Politica procesare date cu caracter personal – GDPR

Suntem incantati de interesul acordat pentru serviciile si produsle oferite de compania noastra. Protectia datelor este o prioritate deosebit de importanta pentru gestionarea solutiilor C.M.D.T. PROMEMORIA SRL. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor C.M.D.T. PROMEMORIA SRL este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, daca un subiect de date doreste sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, obtinem in general consimtamantul persoanei vizate.

Conditii generale

Siteul web https://www.pro-memoria.ro precum si tote subdomeniile acestora sunt administrate de catre societatea C.M.D.T. PROMEMORIA SRL, ce are sediul in Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Supantă, Sector 2, judetul Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4345/2009, identificata cu CIF 25384268, e-mail ✉ office @ pro-memoria·ro, telefon 0751425654. Acestora li se aplica prevederile din prezenta politica.

Site si/sau software si/sau https://www.pro-memoria.ro reprezinta site-ul web apartinand C.M.D.T. PROMEMORIA SRL prin care utilizatorul are acces la informatii, servicii si software oferite de C.M.D.T. PROMEMORIA SRL prin intermediul site-ului https://www.pro-memoria.ro si a (sub)domeniilor sale conexe.
Prezentul document Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate face parte din Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale acestor site-uri, disponibile la https://www.pro-memoria.ro si in sectiunea „Termeni si conditii de utilizare”.
Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar fara o notificare prealabila. Orice modificare adusă prezentului document intra in vigoare imediat dupa publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informati despre modificarea prezentului document direct pe site, sau dupa caz, prin e-mail. Fara a aduce atingere celor de mai sus, in cazul in care Utilizatorul site-ului continua sa utilizeze site-ul dupa ce a avut loc o modificare a prezentului document, se considera ca respectivul Utilizator este de acord cu modificarile produse.
Va rugam sa luati in considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati in mod neconditionat Politica de Confidentialitate si Declaratia confidentialiate, Politica de Cookie-uri, precum si Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului si a softului.
In cazul in care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate conditiile stipulate in Termenii si Conditiile Generale de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Declaratia confidentialiate si Politica de Cookie-uri, nu poate folosi siteul si softul aferent, si este recomandata incetarea utilizarii acestui site.
Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare, avem o politica menita sa stabileasca modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate, Responsabilul cu protectia datelor

Responsabilul cu protectia datelor desemnat este reprezentat de
Alexandra Cristescu, email: dpo @ pro-memoria·ro, Telefon: 0751425654, Adresa corespondenta: Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Supantă, Sector 2.
Acesta este disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul 12.00-14.00 pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de GDPR va rugam sa completati formularul din finalul paginii sau sa contactati persoana desemnata pe pozitia de DPO Responsabil cu protectia datelor.

In finalul acestei pagini regasiti si formularele necesare pentru exercitarea online a drepturilor dvs.

Definitii

Declaratia privind protectia datelor a solutiilor C.M.D.T. PROMEMORIA SRL se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles pentru publicul larg, precum si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.
In aceaste documente folosim, intre altele, urmatorii termeni:
a) Date personale – Datele personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
b) Persoana vizata – Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre controlorul responsabil cu prelucrarea.
c) Prelucrarea – Procesare este orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
d) Restrictionarea prelucrarii – Restrictionarea procesarii este marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.
e) Profilarea – Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau miscari.
f) Pseudonimizarea – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul unor masuri tehnice si organizatorice care sa asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare – Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrari sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.
h) Procesor – Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.
i) Beneficiarul – Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.
j) Tert – Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.
k) Consimtamant – Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

Responsabilitate

Personalul C.M.D.T. PROMEMORIA SRL este implicat direct și face toate eforturile pentru a respecte intimitatea clienților săi, securitatea și confidențialitatea datelor personale încredințate.

C.M.D.T. PROMEMORIA SRL acordă o atenție deosebită asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura respectarea prevederilor impuse de Regulamentul European 679/2016 (`GDPR`) și a cadrului legislativ aplicabil.

Pentru evaluarea nivelului adecvat de conformitate la prevederile GDPR, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL rulează periodic verificări interne și revizuiri ale măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru a garanta eficacitatea lor și actulizarea la noul cadru legislativ, precum și la necesitățile activității desfășurate.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate luăm în calcul în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Obținerea și păstrarea statutului de organizație de încredere presupune parcurgerea periodică, mimin o dată la doi ani, a unor audituri de conformitate, audituri în care evaluăm gradul securității informatice și a informațiilor, în general, reprezentând o componentă foarte importantă.

Întocmirea și menținerea evidențelor activităților de prelucrare a datelor

Pentru o evidență clară și transparentă, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL menține un set de registre de evidență privind datele procesate, consimțăminte obținute, evaluări de impact, solicitări DSAR, precum și Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, întocmite și gestionate de persoana desemnata să asigure poziția de DPO Responsabil cu protecția datelor.

Instruirea personalului în vederea respectării prevederilor GDPR

În vederea conștientizării și responsabilizării personalului angajat, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL a adoptat o serie de masuri tehnice și organizatorice pentru îmbunătățirea acestui aspect.

Personalul C.M.D.T. PROMEMORIA SRL este instruit periodic cu privire la prevederile GDPR, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Angajații care au acces la date cu caracter personal sunt informați asupra caracterului special al acestor date și au luat la cunoștință regulile care li se aplică. Toate prevederile interne privind obligația angajaților din punct de vedere al securității informației sunt aplicabile.

Prin intermediul persoanei care asigura pozitia de DPO si a auditurilor externe, Organizatorul va verifica respectarea și implementarea regulilor interne, a prevederilor GDPR și a dispozițiilor legale în domeniu, precum și a recomandărilor făcute privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cerificarea conformității activităților de procesare conform cu cerințele GDPR

Prin intermediul DPO din cadrul activități sale, a auditurilor interne și externe, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL verifică periodic eficiența măsurilor implementate precum și optimizarea, respectarea și implementarea regulilor interne existente, a prevederilor GDPR și a dispozițiilor legale în domeniu, precum și a recomandărilor făcute privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Terți implicați în procesarea datelor

Terții C.M.D.T. PROMEMORIA SRL cu rol de imputernicit în relatia procesarii datelor personale asigură la rândul lor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidentialitatea datelor personale încredințate de Organizator, utilizandu-le cu responsabilitate, strict pentru scopul pentru care au fost incredințate. Organizatorul se obligă să impună Imputernicitilor obligații similare și oricărui sub-împuternicit sau terț, care procesează date și pe care C.M.D.T. PROMEMORIA SRL l-a aprobat.

Colectarea de informații

Site-ul colectează două tipuri de informații de la dumneavoastră: (1) informațiile cu caracter personal pe care ni le transmiteți, și (2) informații fără caracter personal, cum ar fi paginile Site-ului vizitate de dumneavoastră și adresa dumneavoastră IP.
Informații cu caracter personal
Colectăm și utilizăm informații cu caracter personal despre dumneavoastră în următoarele moduri:
Prin înregistrarea pe Site – acolo unde este disponibil aceasta facilitate – puteți furniza https://www.pro-memoria.ro date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când vă înregistrați pe Site. De exemplu, un client care se înregistrează pe Site trebuie să furnizeze numele complet, adresa de e-mail și o parolă. Periodic, https://www.pro-memoria.ro poate să modifice informațiile pe care le solicită din partea vizitatorilor Site-ului.
Prin completarea formularului de comanda/inscriere – acolo une este disponibil acest lucru – pentru a va inscrie sau comanda produse/servicii/materiale digitale trebuie sa ne furnizati date cu caracter personal despre dumneavoastră.

Modulele cookie
„Un modul cookie” este un fișier text de mici dimensiuni, care poate fi utilizat pentru a colecta informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe Site. De exemplu, atunci când o persoană vizitează o pagină a Site-ului, un cookie este introdus pe dispozitivul utilizatorului (în cazul în care utilizatorul acceptă modulele cookie) sau este citit dacă utilizatorul a vizitat Site-ul anterior. Puteți seta majoritatea browserelor (navigatoarelor web) să vă notifice atunci când primiți un modul cookie, sau puteți alege să blocați modulele cookie prin intermediul browserului dumneavoastră, însă, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți profita de elementele personalizate de care beneficiază ceilalți utilizatori ai Site-ului nostru. Unele module cookie pe care le folosim sunt module cookie Flash sau Adobe. Deși sunt inofensive, acestea pot conține informații demografice și, în funcție de browserul utilizat de dumneavoastră, aceste module cookie nu pot, în mod normal, să fie șterse odată cu ștergerea cookie-urilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați browserul dumneavoastră pentru a afla dacă aceste tipuri de cookie-uri sunt stocate și cum pot fi șterse.
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Referrerii-URL (referrers), adrese IP și variabile de mediu („environmental variables”)
https://www.pro-memoria.ro poate colecta informații prin intermediul referrerilor-URL, adreselor IP, precum și diferitelor variabile de mediu. Un referrer-URL este informația pe care browserul web o transmite serverului web al siteului https://www.pro-memoria.ro, care raportează URL-ul de unde ați accesat pagina. O adresă IP este un număr utilizat de computere într-o rețea de Internet, care permite identificarea computerului dumneavoastră, astfel încât datele să vă poată fi transmise (fiecare computer având o adresă IP unică). O variabilă de mediu poate include, printre altele, domeniul din care accesați Internetul, ora la care ați accesat Site-ul, tipul de browser web și tipul sistemului de operare sau al platformei de operare utilizate, adresa de Internet sau site-ul Internet pe care l-ați vizitat înainte de a intra pe Site, paginile Site-ului vizitate de dumneavoastră și adresa site-ului Internet vizitat de dumneavoastră ulterior. https://www.pro-memoria.ro poate colecta informații privind adresa IP pentru administrarea Site-ului și colectarea de informații demografice generale.
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Informații privind publicitatea comportamentală (legată de comportamentul utilizatorilor)
Putem utiliza dispozitive de urmărire și module cookie pentru a colecta informații fără caracter personal referitoare la utilizatorii Site-ului nostru. Informațiile colectate ne pot ajuta să vă oferim recomandări și reclame sau vă îndrumăm către un produs sau serviciu de care considerăm că ați putea fi interesați. Scopul acestei colectări de date este de a optimiza experiența dumneavoastră pe Site-ul nostru și de a ne asigura că reclamele care vă sunt prezentate sunt relevante. Luăm măsuri pentru a ne asigura că informațiile pe care le colectăm și partajăm în scopuri publicitare rămân anonime. Pentru mai multe informații despre acest tip de publicitate și pentru a refuza primirea de reclame țintite din partea anumitor companii/agenții de publicitate, vă rugăm să vizitați https://legestart.ro/cjue-despre-facebook-si-protejarea-datelor-cu- caracter-personal/.
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Datele de browser
Datele colectate (data și ora accesului, adresa URL a site-ului web care face trimiterea, fișierul apelat, volumul de date transmis, tipul de browser și versiunea, sistemul de operare, adresa IP) sunt utilizate la Realizarea conexiunii cu site-ul web
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare programare
Datele sunt utilizate la incherea unui contract la solicitarea dumneavoastră, constand in achizitia unui bun, produs, serviciu sau material digital.
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare de contact *
Datele sunt utilizate la Comunicarea legată de solicitarea dumneavoastră
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date din formulare de testimoniale si recenzii *
Datele sunt utilizate la exprimarea unei opinii sau plasarea unei recenzii cu privire la organizatia noastra, un produs sau serviciu oferit
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor

Date de geo-localizare

Datele sunt utilizate pentru determinarea locaţiei în vederea afișării celui mai apropiat punct de lucru sau a unei oferte disponibile sau personalizate pentru locatiei dvs.
Acest aspect ar permite sistemului siteului web sa genereze linkuri automate care sa includa in descriere denumirea locatiei din care accesati siteul.
Prin citirea IP-ului de unde accesati siteul web, putem identifica o locație apropiata de cea in care va aflati, daca optati să permiteți Site-ului nostru să identifice locația dumneavoastră sau dacă informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau fără caracter personal indică o anumită locație geografică.
Aceste informații ne pot ajuta să vă oferim recomandări bazate pe locația dumneavoastră, să vă prezentăm reclame sau vă îndrumăm către un produs sau serviciu de care considerăm că ați putea fi interesați și care este destinat comercializării către persoanele care au domiciliul în apropierea locației dumneavoastră.
Important: Aceste date nu se stocheaza decat la nivel de sesiune pe serverul noastru, adica dupa parasirea siteului web acestea isi incetaza activitatea. Sesiunile legate de geolocalizare nu sunt relationate cu conturi de utilizatori
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. a) din GDPR

Date de analiză web

Măsurare rază de acțiune, optimizare site-uri web, publicitate bazată pe interese, remarketing, recunoașterea fraudelor per clic & Bots
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor
Dacă în continuare nu este specificat altfel, durata de funcționare a unui modul cookie utilizat este limitată la maxim 1 an. Un modul cookie (în limba engleză:cookie) este un fișier text minuscul, care permite unui site web să recunoască din nou un browser. Modulele cookie sunt stocate pe computer într-un fișier text, iar la următoarea apelare a serverului web sunt reapelate și citite. În calitate de utilizator, prin intermediul setărilor browserului, puteți decide dacă permiteți, blocați sau ștergeți module cookie și care anume. Instrucțiuni pentru browserul dumneavoastră puteți găsi aici: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativ, puteți instala așa-numiții Ad-Blocker, de ex. Ghostery.

Date Google reCAPTCHA
Protecția formularelor completate pe internet
Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor

* O utilizare în acest scop are loc numai dacă v-ați dat acceptul. În acest caz, documentăm în plus și acceptul acordat de dumneavoastră.

Informatii particulare punctuale privind colectare si procesarea datelor

Formulare de contact/solutionare solicitari

Flux Formular contact
Date colectate Nume, Prenume, Adresa Email, Nr. telefon, Mesaj
Scop procesare Solutionare solicitare
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. a) GDPR
Perioada de pastrare maxim 3 ani
Partajare cu terti Furnizor servicii Gazduire web
Transfrontalier Nu


Recenzii, Testimoniale, Evaluari

Flux Comentarii, Recenzii si Testimoniale
Date colectate Cont utilizator, nume, prenume, adresa de email
Scop procesare Interactivitatea cu utilizatorii
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. a) GDPR
Perioada de pastrare maxim 3 ani
Partajare cu terti Facebook
Transfrontalier SUA

Formular de EXERCITARE DREPTURI GDPR

Flux Formular exercitare drepturi
Date colectate Nume, Prenume, Adresa postala, Nr. telefon, Email
Scop procesare Identificare date solicitant, modificare, prezentare extras, solutionare solicitari
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. a) GDPR
Perioada de pastrare maxim 3 ani
Partajare cu terti Google (Drive/Forms/Gmail), Servicii curierat (daca este cazul)
Transfrontalier Nu

Sistem monitorizare trafic web

Flux Gogole Analitycs
Date colectate Pagini vizitate, IP (anonimizat), localizare
Scop procesare Statistici site, imbunatatire servicii
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. f) GDPR
Perioada de pastrare maxim 1 ani
Partajare cu terti Google Analytics, Trafic.ro
Transfrontalier Nu

Sisteme stocare backup-uri

Flux Backup & Storage
Date colectate Date cont site, Date comenzi, Date cursuri, Date diplome/certificate emise, Facturi fiscale
Scop procesare Protejarea datelor
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. f) GDPR
Perioada de pastrare maxim 3 ani
Partajare cu terti Dropbox, Google Drive
Transfrontalier SUA

Sisteme securizare date si site

Flux Securitate date
Date colectate Date cont site, IP, Solicitari site, Activitate site
Scop procesare Securitatea datelor
Baza de procesare Art. 6 alin.1 lit. f) GDPR
Perioada de pastrare maxim 3 ani
Partajare cu terti WordFence, Sucuri, Comodo
Transfrontalier SUA

Partajarea informațiilor

Divulgarea informațiilor cu caracter personal inscrise prin siteul https://www.pro-memoria.ro sau a siteurilor care ruleaza ca subdomenii pe acestea.se va efectua în următoarele moduri:
Pentru a vă putea oferi un serviciu – de exemplu, vom partaja informațiile cu caracter personal ale clienților cu instructorul (instructorii) selectat (selectați) de aceștia. În mod similar, https://www.pro-memoria.ro va partaja clienților informațiile cu caracter personal ale instructorilor. Prin înregistrarea pe Site, sunteți de acord să permiteți partajarea datelor dumneavoastră în acest mod. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie partajate în acest mod, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

Ca răspuns la o solicitare/întrebare trimisă de dumneavoastră sau pentru a vă include într-o promoție – dacă ne trimiteți un e-mail cu o întrebare, putem utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a procesa cererea dumneavoastră și pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. De asemenea, în cazul în care participați la o tragere la sorți sau la un concurs, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a onora condițiile respectivei promoții. Acest lucru înseamnă că putem partaja informații în scopul acordării unor premii sau transportatorilor/curierilor. De asemenea, putem partaja informațiile dumneavoastră co-sponsorului promoției în cauză.

Afiliaților, partenerilor strategici, agenților, terților comercianți sau altor părți neafiliate care oferă produse sau servicii de care considerăm că puteți fi interesați sau care solicită numele dumneavoastră, informații de contact sau orice date legate de comportamentul utilizatorilor sau date de geolocalizare, pe care le-am colectat de la dumneavoastră, în scopuri de cercetare și administrative și/sau pentru uz intern. Aceste părți pot utiliza informațiile respective pentru a vă contacta pentru o ofertă sau o reclamă referitoare la un produs sau un serviciu, sau pot folosi aceste informații pentru propriile activități de cercetare, administrare sau în scopuri profesionale. Dacă nu doriți ca noi să partajăm acest tip de informații în acest mod, vă rugăm să nu ne furnizați astfel de informații.

Furnizorilor de servicii terți, neafiliați, agenților sau contractanților independenți, care ne oferă sprijin pentru mentenanța Site-ului și ne furnizează alte servicii administrative (inclusiv, dar fără a se limita la procesarea și onorarea comenzilor și furnizarea de servicii pentru clienți, gestionarea și analizarea datelor, trimiterea către clienți a unor comunicații în numele nostru, colectarea informațiilor introduse, selectarea câștigătorilor și acordarea premiilor pentru concursuri, trageri la sorți și alte promoții). Urmărim să se asigurăm că acești terți neafiliați nu vor utiliza informațiile cu caracter personal în niciun alt scop decât acela de a furniza serviciile administrative pentru care sunt responsabili. Având în vedere că astfel de furnizori de servicii terți, neafiliați, care ne ajută să administrăm Site-ul, vor avea acces la informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor, dacă nu doriți ca furnizorii noștri de servicii terți, neafiliați, să aibă acces la informațiile dumneavoastră, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să nu trimiteți nicio informație cu caracter personal.

Pentru a respecta legislația aplicabilă, sau din convingerea de bună-credință că o astfel de măsură este necesară pentru a îndeplini cerințele legislației aplicabile sau pentru a respecta o procedură judiciară cu privire la care suntem notificați; pentru protejarea și apărarea drepturilor sau bunurilor noastre; în situații de urgență, pentru a acționa în vederea protejării siguranței personale a utilizatorilor noștri finali.

Părților terțe, în cadrul oricărui proces de reorganizare a companiei, inclusiv, dar fără a se limita la fuziuni, achiziții și vânzarea tuturor sau majorității activelor noastre.

Pentru a urmări și analiza informații statistice care nu pot fi identificate (fără caracter personal), referitoare la volumul traficului web/la traficul Site-ului și utilizarea agregată, colectate de la vizitatorii, clienții și instructorii noștri, în vederea furnizării acestor informații unor terțe părți.

Protejarea datelor

Apreciem interesul fata de compania noastra. Protectia datelor personale pe care ni le incredintati este o prioritate pentru noi si dorim sa va simtiti in siguranta si siguri cand vizitati site-ul nostru sau folositi ofertele noastre online.
Este important pentru noi sa fiti pe deplin informati cu privire la datele personale pe care le colectam atunci cand utilizati ofertele si serviciile noastre online si sunteti familiarizati cu modul in care le folosim.

Principiile si Drepturile persoanelor vizate

Documentul pe care tocmai il parcurgeti in acest moment este, de fapt, unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, si ca si noi, la randul nostru, luam toate masurile necesare pentru ca vizita dumneavoastra in siteul nostru sa fie cat mai placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.
Pentru orice intrebare sau nedumerire in privinta termenilor utilizati mai jos sau asupra oricaror alte probleme legate de modul in care noi intelegem sa pastram confidentialitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la ✉ office @ pro-memoria·ro
Misiunea noastra este sa oferim fiecarei persoane si fiecarei organizatii din lume posibilitatea de a realiza mai multe. In toate actiunile noastre vom mentine valoarea atemporala a confidentialitatii si va vom oferi in continuare posibilitatea de a va controla datele.
Aceasta incepe asigurandu-va ca aveti optiuni relevante pentru modul si motivul pentru care datele sunt colectate si utilizate si ca aveti informatiile necesare pentru a face alegerea potrivita pentru dumneavoastra dintre produsele si serviciile noastre.

Lucram in fiecare zi pentru a va castiga increderea, concentrandu-ne asupra a sase principii cheie privind confidentialitatea:

 • Control: Aveti controlul confidentialitatii dumneavoastra, cu instrumente usor de utilizat si optiuni clare;
 • Transparenta: Suntem transparenti cu privire la colectarea si utilizarea datelor, astfel incat sa puteti lua decizii in cunostinta de cauza;
 • Securitate: Protejam datele pe care ni le oferiti prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate si criptare;
 • Protectie juridica puternica: Respectam legile locale privind confidentialitatea si luptam pentru protectia juridica a confidentialitatii dumneavoastra ca drept uman fundamental;
 • Fara directionare bazata pe continut: Nu utilizam e-mailul, chatul, fisierele sau alt continut personal pentru a va livra reclame;
 • Beneficii pentru dumneavoastra: Atunci cand colectam date, le utilizam pentru a va ajuta si a va oferi experiente mai bune;

Aceste principii stau la temelia abordarii confidentialitatii la C.M.D.T. PROMEMORIA SRL si vor continua sa ghideze modul in care dezvoltam produsele si serviciile noastre.
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL isi asuma prevederile legislative si se oblige sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.

Drepturile persoanelor

A. Dreptul de confirmare
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator o confirmare a faptului daca datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt prelucrate. Daca un subiect de date doreste sa se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

B. Dreptul de acces
La cerere, aveti dreptul de a obtine informatii de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastra si prelucrate de noi, in masura in care sunt definite in art. 15 GDPR. Puteti trimite solicitarea dumneavoastra fie prin posta, fie prin e-mail la adresele de mai jos.
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate in orice moment si o copie a acestor informatii. In plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii:

 • scopul prelucrarii;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 • daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existenta dreptului de a solicita rectificarii sau stergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune unei asemenea prelucrari;
 • existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionata la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin in acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicata, precum si semnificatia si consecintele avute in vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizata.

In plus, persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. In acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garantiile corespunzatoare privind transferul.
Daca un subiect de date doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

C. Dreptul la rectificare
Aveti dreptul sa ne solicitati sa remediem fara intarziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastra (articolul 16 GDPR). In acest scop, va rugam sa contactati la adresa de e-mail ✉ office @ pro-memoria·ro
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Tinand cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Daca un subiect de date doreste sa exercite acest drept la rectificare, poate in orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

D. Dreptul la stergere (Dreptul de a fi uitat)
In cazul in care motivele juridice definite la art. 17 se aplica GDPR, aveti dreptul la stergerea imediata („dreptul de a fi uitat”) de date cu caracter personal care va privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau va retrageti consimtamantul si nu exista alte motive legale de procesare; persoana vizata obiecteaza prelucrarii (si nu exista motive intemeiate pentru prelucrare – nu se aplica obiectiilor la adresa publicitatii directe). Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact data mai jos.
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a stergerii datelor cu caracter personal care il privesc fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara intarziere date cu caracter personal in cazul in care unul dintre urmatoarele motive se aplica, atata timp cat prelucrarea nu este necesara:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
 • Persoana vizata retrage consimtamantul la care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si in cazul in care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare;
 • Persoana vizata obiecteaza prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;
 • Datele personale au fost procesate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale in legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Daca unul dintre motivele mentionate mai sus se aplica si un subiect de date doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL, poate oricand sa contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al C.M.D.T. PROMEMORIA SRL se asigura imediat ca cererea de stergere este solutionata imediat.
In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa stearga datele cu caracter personal, operatorul, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, controlorii care proceseaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti controlori a oricaror legaturi, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, in masura in care prelucrarea nu este necesara. Un angajat al C.M.D.T. PROMEMORIA SRL va organiza masurile necesare in cazuri individuale.

E. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
In cazul in care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt indeplinite, aveti dreptul la restrictionarea procesarii asa cum este stabilit in articolul de mai sus al GDPR. In conformitate cu acest articol, se poate solicita restrictionarea prelucrarii, in special daca prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictia utilizarii acestora sau daca persoana vizata a optat pentru prelucrare in conformitate cu art. 21 (1) GDPR atata timp cat nu este clar daca interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a va afirma dreptul de mai sus, va rugam sa contactati adresa de contact precizata mai sus.
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a restrictionarii prelucrarii in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele:

 • Acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care permite controlorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb limitarea utilizarii acestora;
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
 • Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea, in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale operatorului sunt in contradictie cu cele ale persoanei vizate.

Daca una dintre conditiile mentionate mai sus este indeplinita si un subiect de date doreste sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate de solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL, poate contacta in orice moment orice angajat al operatorului, astfel angajatul C.M.D.T. PROMEMORIA SRL va aranja restrictionarea prelucrarii.

F. Dreptul la transferabilitatea datelor (portabilitate)
Aveti dreptul la portabilitatea datelor asa cum este definita in art. 20 GDPR. Aceasta inseamna ca aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra, pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina si sa aveti dreptul sa transmiteti aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Conditia preliminara este ca prelucrarea datelor sa se bazeze pe consimtamant sau pe un contract si se realizeaza prin mijloace automate.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil in masina. Acesta are dreptul sa transmita aceste date altui controlor fara a se impiedica de catre operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atat timp cat prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atata timp cat prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau in exercitarea autoritatii publice conferite operatorului.
In plus, in exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci cand nu face acest lucru afecteaza negativ drepturile si libertatile celorlalti.

G. Dreptul de a obiecta
Aveti dreptul sa va opuneti in orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, care se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Vom renunta la prelucrarea datelor dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care va depasesc interesele, drepturile si libertatile sau daca prelucrarea nu se refera la stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazeaza pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, profilarii bazate pe aceste dispozitii.
Solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu mai prelucreaza datele cu caracter personal in caz de obiectie, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime convingatoare pentru prelucrarea care are prioritate fata de interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale .
In cazul in care solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul sa se opuna in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplica profilarii in masura in care este legata de un astfel de marketing direct. In cazul in care persoana vizata obiecteaza solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL la procesarea in scopuri de marketing direct, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu vor mai prelucra date personale in aceste scopuri.
In plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia sa particulara, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul solutiilor C.M.D.T. PROMEMORIA SRL in scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau in scopuri statistice in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite din motive de interes public.
Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiectii, persoana vizata poate contacta orice angajat al C.M.D.T. PROMEMORIA SRL. In plus, persoana vizata este libera in contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificatiilor tehnice.

H. Luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea
Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care ii privesc sau o afecteaza in mod semnificativ in mod semnificativ, atat timp cat decizia (1) nu este necesar pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat.
Daca decizia (1) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau (2) se bazeaza pe acordul explicit al subiectului datelor, solutiile C.M.D.T. PROMEMORIA SRL pun in aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
Daca persoana vizata doreste sa-si exercite drepturile privind luarea automata a deciziilor individuale, el sau ea poate oricand sa contacteze orice angajat al solutiilor C.M.D.T. PROMEMORIA SRL.

Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

Daca credeti ca prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra si efectuate de noi este ilegala sau inadmisibila, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere responsabila pentru noi. Puteti contacta aceasta autoritate la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Va punem in vedere ca oricand doriti aveti dreptul, neconditionat, sa solicitati retragerea consimtamantului dumneavoastra contactandu-ne prin email la adresa dpo @ pro-memoria·ro sau urmand pasii din sectiunea de mai jos Exercitarea Drepturilor GDPR.

Transferul datelor catre terti

Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing.
Datele care sunt transferate catre terti sunt folosite doar pentru a va furniza serviciile mentionate mai sus, spre exemplu catre alte companii din grupul nostru, catre agentii si furnizori de servicii, daca ne vindem afacerea ori in cazurile in care suntem obligati prin lege sa transmitem informatii sau daca consideram ca este necesara o actiune pentru frauda, criminalitate cibernetica sau pentru a proteja site-ul, drepturile, siguranta personala. De asemenea, putem dezvalui statistici agregate despre vizitatorii site-ului nostru pentru a descrie serviciile noastre potentialilor parteneri (agenti de publicitate, sponsori) si alte parti terte cu reputatie si pentru alte scopuri legale, dar aceste statistici nu vor conține informatii de identificare personala .
In general, va transferam datele doar in interiorul companiei noastre, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL si catre partenerii / tertii implicati in procesarea / livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de oferta, solicitarile pentru anumite servicii solicitate, sau catre companiile care se ocupa cu marketingul direct si realtia cu clientii (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ati optat pentru aceste servicii.
Aceasta inseamna ca informatiile pot fi prelucrate si de alte persoane juridice din cadrul Grupului din care C.M.D.T. PROMEMORIA SRL face parte. Cu toate acestea, o astfel de prelucrare este limitata in masura necesara pentru scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor sau la care o alta persoana juridica care actioneaza in calitate de furnizor de servicii / procesator trebuie sa urmeze instructiunile date de controlor.
In acest context, uneori folosim furnizori de servicii (localizati in Romania si Uniunea Europeana) care prelucreaza date in numele nostru (de exemplu, proiectarea si dezvoltarea de software / platformei siteului web sau pentru a sprijini procesarea cererilor clientilor, servicii de marketing si call center, servicii de realtii cu clientii – asistenta online si callcenter, servicii de transmitere de newsletter, oferte, noutati, etc).
In aceste cazuri, informatiile sunt transferate tertilor pentru a permite prelucrarea ulterioara. Furnizorii externi de servicii sunt selectati cu atentie si auditati la intervale regulate pentru a asigura protectia vietii private si respectarea prevederilor Regulamentului EU 2016/679 – GDPR.
Acesti furnizori de servicii / procesatori sunt obligati prin instructiuni. In acest sens, acestea sunt supuse cerintelor noastre, care includ prelucrarea datelor dumneavoastra exclusiv in conformitate cu instructiunile noastre si in conformitate cu Legea privind protectia datelor aplicabila. In special, acestia sunt obligati contractual sa va trateze datele cu confidentialitate stricta si nu au voie sa proceseze date in alte scopuri decat cele convenite.

Transferul datelor catre imputerniciti conform Art. 28 (1) GDPR

C.M.D.T. PROMEMORIA SRL va respecta informatiile confidentiale pe care le furnizati si va asigura de faptul ca nu va vinde, nu va cesiona, nu va inchiria si nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastra.
In afara de precizarile de mai sus, va anuntam ca daca va fi necesar, vom transfera datele dumneavoastra personale autoritatilor de urmarire penala si, daca este cazul, partilor terte vatamate, fara consimtamantul dumneavoastra explicit, atunci cand acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizarii ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmarirea penala. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai daca exista dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare necorespunzatoare. Transferul datelor dumneavoastra poate avea loc, de asemenea, in cazul in care acest lucru contribuie la respectarea conditiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, suntem obligati legal sa furnizam informatii la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritatile de urmarire penala, autoritatile care pun in judecata infractiunile care se sanctioneaza cu amenda si autoritatile financiare.
Transferul acestor date se bazeaza pe interesul nostru legitim in combaterea utilizarii abuzive, urmarirea penala a actelor criminale si asigurarea, afirmarea si executarea revendicarilor, cu exceptia cazului in care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile si interesele dumneavoastra in protectia datelor dumneavoastra personale. 6 (1) lit. f GDPR.

Transferul datelor catre tari terte

In prezent, transferul de date catre tari terte nu este planificat, cu exceptia formularelor care sunt completate pe plaforma GOOGLE.com
In caz contrar, vom stabili si alte transferuri, vom stabili conditiile legale necesare.
In special, veti fi informati cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, in conformitate cu cerintele legale.

In cazul acestror transferuri sunt prezentate garanții precum:

 • Contract standard UE
 • Apreciere ca țară terță sigură de Comisia UE – Canada – PIPEDA
 • Reguli corporatiste obligatorii (BCR) aprobate de autorități
 • Clauze standard de protecție a datelor aprobate de autoritatea de supraveghere
 • Reguli de conduită aprobate de autoritatea de supraveghere
 • Procedură de certificare aprobată
 • Lipsa unei decizii privind caracterul adecvat din partea Comisiei Europene (țară terță nesigură)

Pentru a asigura transparenta pentru aceste transferuri va stam la dispozitie:

 • 1) La cerere, vă punem la dispoziție o copie.
 • 2) Pentru informații suplimentare cu privire la recunoașterea ca țări terțe sigure, accesați Site-ul web al Comisiei Europene.

Securitatea datelor colectate

Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dumneavoastra sunt de o importanta vitala pentru noi. C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu ofera informatia colectata unor terti fara consimtmantul dumneavoastra expres si prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de publicitate sau catre siteuri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre nici un utilizator individual.
C.M.D.T. PROMEMORIA SRL ia masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizati C.M.D.T. PROMEMORIA SRL de manipularea accidentala sau intentionata, pierderea, distrugerea sau accesul partilor neautorizate, impotriva accesului neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplica si in cazul oricaror servicii externe achizitionate. Verificam eficacitatea masurilor noastre de protectie a datelor si le imbunatatim in mod continuu in conformitate cu dezvoltarea tehnologica. Orice date personale introduse sunt criptate in timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.
Accesul dumneavoastra la anumite servicii si informatii din cadrul siteului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu va va cere niciodata parola conturilor dumneavoastra in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim deci sa nu dezvaluiti aceasta parola peroanelor care va cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiti sa apasti butonul de „deconectare” / „log off” / „sign out” din contul dumneavoastra in platforma online oferite de C.M.D.T. PROMEMORIA SRL , la sfarsitul fiecarei sesiune de utilizare a acestora. Va sfatuim de asemenea sa inchideti fereastra browserului in care ati lucrat la sfarsitul navigarii dumneavoastra in siteurile sau serviciile furnizate de C.M.D.T. PROMEMORIA SRL .

Durata pastrarii datelor

Pastram datele dumneavoastra personale numai atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv in scopul satisfacerii oricaror cerinte legale, contabile, de raportare sau de arhivare.
Pentru a determina perioada de pastrare adecvata pentru datele cu caracter personal, consideram valoarea, natura si sensibilitatea datelor personale, riscul potential de vatamare cauzat de utilizarea neautorizata sau divulgarea datelor dumneavoastra personale, scopurile pentru care procesam datele dumneavoastra personale si putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace si cerintele legale aplicabile.
Suntem obligati din punct de vedere legal sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare si de tranzactii) timp de 5 ani dupa ce acestia inceta sa mai fie clienti in scopuri fiscale.
In anumite circumstante, ne puteti cere sa stergeti datele: consultati mai jos informatii suplimentare din prezentul document.
Pentru datele cu caracter personale a caror perioada de pastrare nu este specificata in mod expres, durata de pastrare a datelor va fi de 5 ani.
Dupa aceasta perioada, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.
Ne rezervam dreptul de a anonimiza datele dumneavoastra personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistice, caz in care putem utiliza aceste informatii pe o perioada nelimitata, fara a va anunta in prealabil.
Operatorul de date C.M.D.T. PROMEMORIA SRL prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau, in masura in care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alti legislatori in legile sau reglementarile carora li se aplica operatorului.

Stergerea datelor cu caracter personal

Atat noi ca operator, cat si prin cadrul legislativ actual, sunt definite numeroase perioade si obligatii de pastrare a datelor.
La sfarsitul acestor perioade, datele relevante vor fi sterse in mod obisnuit. Datele care nu sunt afectate de perioadele de depozitare si obligatiile de mai sus sunt sterse sau anonime imediat ce scopurile definite in aceasta declaratie de confidentialitate privind datele nu mai sunt aplicabile. Cu exceptia cazului in aceasta declaratie de confidentialitate a datelor include si alte prevederi care nu respecta dispozitiile privind stocarea datelor, vom stoca toate datele pe care le colectam atata timp cat acestea sunt necesare pentru scopurile de mai sus pentru care au fost colectate.
In cazul in care scopul depozitarii nu este aplicabil sau daca expira o perioada de depozitare stabilita de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt in mod obisnuit blocate sau sterse in conformitate cu cerintele legale.
Dupa expirarea perioadei de pastrare a datelor, datele cu caracter personal vor fi sterse, iar restul informatiilor conexe vor fi anonimizate si utilizate in scop de statistic si analiza interna.
In situatiile in care vom considera ca nu mai avem nevoie de datele colectate de la dvs. atunci putem sa le stergem din evidentele noastre.

Utilizarea altor date si stergerea datelor

Orice prelucrare sau utilizare ulterioara a datelor dumneavoastra personale va fi efectuata, in general, numai in masura permisa in baza unei reglementari legale sau in cazul in care v-ati dat acordul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea datelor. In cazul unei prelucrari ulterioare in alte scopuri decat cele pentru care datele au fost colectate initial, va vom informa despre aceste alte servicii si va vom furniza toate celelalte informatii importante inainte de prelucrarea ulterioara.
Subpaginile si subdomeniile siteului
Responsabilitatea pentru instrumentele online de pe subpaginile siteului https://www.pro-memoria.ro este in responsabilitatea:

 • C.M.D.T. PROMEMORIA SRL
 • CIF 25384268
 • Registrul Comertului J40/4345/2009
 • Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Supantă, Sector 2
 • Judet Bucuresti, România

Identificarea si urmarirea penala a utilizarii abuzive

Vom stoca orice informatie pentru identificarea si urmarirea penala a abuzului, in special a adresei dumneavoastra IP, pentru o perioada maxima de 7 zile. Temeiul juridic in acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim in pastrarea datelor dumneavoastra timp de 7 zile este de a asigura functionarea site-ului nostru web si a afacerii tranzactionate prin intermediul acestui site si pentru a putea lupta impotriva atacurilor cibernetice si a actiunilor similare rau-intentionate. Dupa caz, este posibil sa folosim informatii anonime pentru a adapta designul site-ului nostru la nevoile utilizatorilor.

Protectia datelor pentru cereri si procedurile de aplicare

Operatorul de date colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale solicitantilor in scopul procesarii procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuata si electronic. Acesta este cazul, in special, in cazul in care un solicitant depune la operator un dosar corespunzator al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date incheie un contract de munca cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate in scopul procesarii raportului de munca in conformitate cu cerintele legale. Daca nu este incheiat un contract de munca cu solicitantul de catre operator, documentele de cerere vor fi sterse automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu conditia ca nici un alt interes legitim al operatorului sa nu se opuna stergerii.

Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea WordPress si a plugin-urilor

WordPress este o platformă de software „publicare personală” și sistem de gestionare a conținutului (CMS adică sistem de gestionare a conținutului), adică un program care, care rulează pe server, permite crearea și distribuirea unui site web format din conținut textual sau multimedia, ușor de gestionat și actualizabil dinamic.

În mod implicit, WordPress nu colectează date personale despre vizitatori și colectează doar datele afișate pe ecranul Profilului utilizatorului utilizatorilor înregistrați.

Articolele de pe un site WordPress și de pe orice site web pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site. Aceste site-uri web pot colecta datele utilizatorului, utiliza cookie-uri, pot integra urmăriri terțe suplimentare și pot monitoriza interacțiunea cu acestea, inclusiv urmărirea interacțiunii utilizatorului cu conținut încorporat, dacă utilizatorul are un cont și este conectat la acele site-uri web.

Atunci când vizitatorii lasă comentarii pe site, datele afișate în formularul de comentarii sunt colectate pe lângă adresa IP a vizitatorului și șirul agentului utilizatorului browserului pentru a facilita detectarea spamului.

Un șir anonimizat creat de la adresa de e-mail a utilizatorului (altfel numit hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă utilizatorul îl folosește.

Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului utilizatorului, imaginea utilizatorului a profilului este vizibilă publicului în contextul comentariului utilizatorului.

Dacă un utilizator încarcă imagini pe site-ul web, ar trebui să evite încărcarea de imagini care includ date de poziție încorporate (GPS EXIF). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage orice date despre extragere din imaginile de pe site.

Dacă un utilizator lasă un comentariu, comentariul și metadatele sale sunt păstrate la nesfârșit. Astfel, orice comentariu ulterior poate fi recunoscut și aprobat automat în loc să le păstreze într-o coadă de moderare.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu de detectare automată a spamului.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul web (dacă sunt prezenți utilizatorii înregistrați), informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator sunt de asemenea stocate. Toți utilizatorii pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția numelui de utilizator pe care nu le pot schimba). Administratorii site-ului web pot, de asemenea, vizualiza și edita aceste informații.

Dacă un utilizator are un cont pe acest site (sau pe un site WordPress în general) sau a lăsat comentarii, poate solicita să primească un fișier exportat de pe site-ul WordPress cu datele personale care sunt pe el, inclusiv datele pe care le are cu condiția. Utilizatorul poate solicita, de asemenea, ștergerea tuturor datelor cu caracter personal care îl privesc. Aceasta nu include date pentru care sunteți obligat să păstrați copii în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

WordPress poate fi instalat pe serviciile de găzduire la care sunteți referit pentru aspectele de confidențialitate ale acestor servicii (consultați capitolul de infrastructură Gazduire și backend, mai sus).

Pe unele părți (pluginuri) sau subsecțiuni ale site-ului nostru am integrat și alte plug-in-uri WordPress, în vederea înlesnirii procesului de vânzare a produselor și serviciilor noastre. WordPress este o platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea site-urilor.

Operatorul WordPress este Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. cu sediului Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

Mai multe informații despre operator pot fi obținute la adresa https://automattic.com/privacy/

Comania din SUA care detine WordPress este Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SUA

Garantii de conformitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active

Pentru modulul de comert electronic WooCommerce Operatorul este Bubblestorm Management (Pty) Ltd (WooCommerce.com) – Unit A206, The Old Biscuit Mill (TOBM), 373 – 375 Albert Road, Woodstock, Cape Town, South Africa

Servicii oferite de Google

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google Ireland Limited – este afiliatul Google (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ) responsabil cu prelucrarea informatiilor dvs. si respectarea legilor aplicabile privind confidentialitatea (denumit in cele ce urmeaza „Google”).

Pentru mai multe informatii despre Google si Politica Google privind confidentialitatea, va rugam sa vizitati http://www.google.com/privacy/ads/ https://policies.google.com/privacy?hl=ro&fg=1#products

Garantii de conformitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI https://policies.google.com/privacy?hl=ro&fg=1 si https://policies.google.com/privacy?hl=ro&fg=1#products

Garantii de conformitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Google Analytics

Site-ul nostru web utilizează Google Analytics pentru o proiectare în funcție de nevoi și îmbunătățirea site-ului web. Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri care sunt stocate pe terminalul dumneavoastră și care permit o analiză a modului în care utilizați site-ul web. Informațiile generate de cookie-uri sunt de regulă transmise către serverul Google din SUA și sunt stocate acolo. Folosim extensia anonimizării IP-ului (cunoscută ca mascarea IP-ului) pe acest site web, adică adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt parte la Acordul Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa completă de IP va fi transmisă către un server Google din SUA, unde va fi scurtată.

În numele operatorului prezentului site web, Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborării de rapoarte despre activitatea site-ului web și furnizării altor servicii în legătură cu activitatea site-ului web și utilizarea Internetului către operatorul site-ului web.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Serviciile Google includ și rapoarte privind eficacitatea eforturilor noastre publicitare (inclusiv la nivelul serviciilor), datele demografice și interesele utilizatorilor noștri și caracteristicile de livrare inter-dispozitive ale publicității online atunci când dețineți un Cont Google și publicitate personalizată (denumite în cele ce urmează „reclamele personalizate”). În acest caz, baza legală a prelucrării este reprezentată de consimțământul pe care l-ați acordat Google (Art. 6(1)(a) din GDPR).

Vă puteți opune colectării sau analizei datelor dumneavoastră de către Google Analytics descărcând și instalând insertul (plug-in) de navigator disponibil prin următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

In functie fiecare caz in parte, daca ne va fi necesar, datele trimise de către noi de catre Google și corelate cookie-urilor, identificatorilor utilizatorilor (de ex. ID-ul de utilizator) sau identificatorilor de publicitate vor fi șterse automat după 12 luni.

Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile Google Analytics, vizitați: www.google.com/analytics/terms.

Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, avem componente integrate ale rețelei sociale Facebook.

Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. Mai mult, aici sunt explicate opțiunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confidențialității datelor persoanei vizate. Deasemenea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook.
Temeiul juridic pentru prelucrare datelor dumneavoastră este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Publicul personalizat Facebook

Site-ul nostru web utilizează caracteristica de re-marketing „Public personalizat” (Custom Audiences) a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (denumit în cele ce urmează „Facebook”). Acest lucru permite ca utilizatorilor site-ului web să li se prezinte reclame bazate pe interese („Reclamele Facebook”) în cadrul vizitei pe rețeaua de socializare Facebook sau pe alte site-uri web care folosesc la rândul lor acest proces. Suntem interesați să vă prezentăm reclame care sunt de interes pentru dumneavoastră pentru a ne face ofertele online mai interesante pentru dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrare datelor dumneavoastră este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Utilizarea caracteristicii Public personalizat înseamnă că navigatorul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă cu serverul Facebook. Nu avem nicio influență asupra amplorii și utilizării viitoare a datelor colectate prin intermediul acestui instrument de către Facebook și, drept urmare, vă informăm că, după știința noastră: Prin integrarea caracteristicii Public personalizat Facebook, Facebook primește informația că dumneavoastră ați accesat site-ul nostru web sau că ați făcut clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu al Facebook, Facebook poate aloca vizita contului dumneavoastră de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Facebook sau v-ați deconectat, există o șansă ca furnizorul să vă prelucreze adresa de IP și alte caracteristici de identificare.

Dezactivarea caracteristicii „Publicul personalizat Facebook” este disponibilă pentru utilizatorii conectați la https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy

Notă privind pagina de fani pe Facebook

Accesând Facebook veți ajunge pe pagina de fani de pe rețeaua de socializare Facebook.com a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (denumit în cele ce urmează „Facebook”). Dacă ne vizitați pagina dedicată fanilor, Facebook colectează date și le prelucrează în SUA, dacă este necesar.

Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe Facebook sau pur și simplu nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de pe Facebook. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Facebook. Conform informațiilor furnizate de Facebook, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile Facebook despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic.

Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea a Facebook pe care o puteți accesa aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Puteți, de asemenea, să găsiți informații oferite de Facebook despre cookie-uri la https://www.facebook.com/policies/cookies.

Inserturi pe rețelele de socializare

Serviciile noastre fac uz de plugin-uri de retele sociale (“plugins”). Cand utilizati un serviciu care contine plugin-uri, informatiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. catre operatorul de retea sociala. Nu avem nici o influenta asupra datelor colectate de Plugin. Daca sunteti conectat in reteaua sociala, utilizarea de catre dvs. a serviciului nostru poate fi facuta referinta catre contul dvs. de retea sociala. Daca veti interactiona cu plugin-uri, spre exemplu, facand clic pe “Like”, “Follow” sau “Share”, sau introduceti un comentariu, informatiile pot aparea in mod automat in profilul dvs. de retea sociala. Chiar daca nu sunteti conectat la contul dvs. de retea sociala, este posibil ca plugin-uri sa transmita adresa IP catre operatorii de retea sociala. Va rugam sa luati in considerare acest lucru, atunci cand utilizati paginile web. Pentru informatiile despre operatorii de retele sociale de plugin-uri utilizate in serviciile noastre (“operatori”), va rugam sa consultati informatiile de mai jos.

Site-ul nostru utilizeaza butoane pentru urmatoarele retele sociale
• Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA
• Tumblr, Tumblr Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, SUA
• Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA

Butoanele afiseaza siglele retelelor sociale individuale. Cu toate acestea, butoanele nu sunt pluginuri sociale standard, adica pluginuri furnizate de retele sociale, dar link-uri cu pictograme de butoane. Aceste butoane sunt activate doar prin actiuni deliberate (clic). Atata timp cat nu faceti clic pe butoane, nu vor fi transferate date in retelele sociale. Facand clic pe butoane, acceptati comunicarea cu serverele retelei sociale, activand astfel butoanele si stabiland linkul.

Odata ce ati facut clic, butonul functioneaza ca plugin partajat. Reteaua sociala obtine informatii despre site-ul pe care l-ati vizitat, pe care il puteti impartasi prietenilor si persoanelor de contact. Trebuie sa fiti conectat (a) pentru a distribui informatii. Daca nu sunteti conectat (a), veti fi redirectionat (a) la pagina de conectare a retelei sociale pe care ati facut-o clic, lasand astfel paginile tuev-sued.de. Daca sunteti conectat (a), va fi transmis mesajul „similar” sau recomandarea articolului in cauza.

Cand activati butonul, retelele sociale vor primi, de asemenea, informatiile pe care le-ati accesat pagina respectiva a site-ului nostru si cand ati facut acest lucru. In plus, pot fi transmise informatii precum adresa IP, detalii despre browserul pe care l-ati utilizat si setarile de limba. Daca dati clic pe buton, click-ul dumneavoastra va fi transferat in reteaua sociala si utilizat in conformitate cu politica privind datele.

Cand faceti clic pe butonul nu avem control asupra datelor colectate si a operatiilor de procesare a datelor. Nu suntem responsabili pentru aceasta prelucrare a datelor, nici nu suntem „controlerul” asa cum este definit in GDPR. Nici nu suntem constienti de intinderea completa a colectarii datelor, a temeiului juridic, a scopurilor si a perioadelor de depozitare. Avand in vedere acest lucru, informatiile furnizate aici nu sunt neaparat complete.

Datele vor fi transmise indiferent daca aveti de fapt un cont la acest furnizor sau daca sunteti conectat acolo. Daca sunteti conectat (a) la furnizor, datele dumneavoastra vor fi atribuite direct contului dumneavoastra Furnizorii pot utiliza, de asemenea, cookie-uri pe calculatoarele dumneavoastra pentru a va urmari.

Din cate cunostem, acesti furnizori stocheaza aceste date in profilurile utilizatorilor pe care le utilizeaza pentru publicitate, cercetare de piata si / sau design orientat spre cerere. Acest tip de analiza se efectueaza (si pentru utilizatorii care nu sunt conectati) pentru a prezenta publicitate orientata spre cerere si pentru a informa pe alti utilizatori ai retelei sociale a activitatilor pe site-ul nostru. Aveti dreptul sa faceti obiectii la crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a va exercita dreptul de a contesta, va rugam sa contactati furnizorul respectiv.

Consultati informatiile furnizate de urmatoarele site-uri de socializare pentru detalii despre scopul si scopul colectarii datelor si despre prelucrarea si utilizarea ulterioara a datelor de catre reteaua sociala respectiva si despre drepturile si setarile dumneavoastra de confidentialitate:
• Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
• Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy/
• Twitter: http://twitter.com/privacy

Daca nu doriti ca retelele sociale sa obtina date despre dumneavoastra, va rugam sa nu faceti clic pe buton.

Precizam ca nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Prin intermediul inserturilor, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și alți utilizatori, astfel încât să putem să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții blocatori de script-uri (script blockers).

Servicii de asigurare a serviciilor bancare

Pentru serviciile bancare compania noastra colaboreaza cu furnizorul Raiffeisen Bank S.A.,
Datele de contact ale furnizorului sunt: dpo@raiffeisen.ro iar polititca de confidentialitate este disponibila la adresa:
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/

Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Servicii de asigurare a serviciilor de acces la Internet

Furnizorul serviciilor de acces la internet este Digi Romania, prin RCS & RDS S.A.
Acesta isi asuma obligatiile specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, isi ia masuri interne adecvate si rezonabile – tehnice si de securitate – impotriva accesului neautorizat, expunerii, distribuirii, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Datele de contact ale furnizorului de servicii sunt: RCS & RDS S.A., str. Dr.Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, Bucuresti, sector 5, responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro, tel. 031.400.44.40
Mai multe detalii in acest sens gasiti pe site-ul www.digiromania.ro
Politica de confidentialitate este disponibila la adresa www.digiromania.ro.
Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Servicii de asigurare a serviciilor de comunicatii GSM

Furnizorul serviciilor de comunicatii GSM este Vodafone, prin Vodafone Romania S.A. București.
Acesta isi asuma obligatiile specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, isi ia masuri interne adecvate si rezonabile – tehnice si de securitate – impotriva accesului neautorizat, expunerii, distribuirii, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Datele de contact ale furnizorului de servicii sunt: SC Vodafone Romania S.A., Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 8, sector 2
Mai multe detalii in acest sens gasiti pe site-ul www.vodafone.ro
Politica de confidentialitate este disponibila la adresa https://www.vodafone.ro/consumption/groups/public/documents/digital_asset/v364945.pdf.
Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Servicii de asigurare a programarilor online

Compania noastra utilizeaza serviciile online oferite de operatorul DocBook srl prin siteul web www.DocBook.ro pentru realizarea programarilor online. Acest operator preia pe platforma sa datele dvs. si le furnizeaza noua prin email. Comunicarea cu dvs. se realizeaza prin email si prin sms. Pentru persoanele care doresc plata in avans a serviciilor, se poate opta pentru plata online prin procestorul NETOPIA srl

Furnizorul serviciilor de programari online asigurat de DocBook srl CIF 35176426, Adresa: Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 73 – 81, Victoria Parc, Cladirea B3, Parter, Sector 1, Bucuresti
Site web: https://www.docbook.ro/home/confidentialitate

Email: contact@docbook.ro

Acestia isi asuma obligatiile specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, isi ia masuri interne adecvate si rezonabile – tehnice si de securitate – impotriva accesului neautorizat, expunerii, distribuirii, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(b) din GDPR.

Servicii de asigurare a serviciului de e-mail

Compania noastra utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google si GlobeHosting. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoana imputernicita de noi, Claus Web SRL

Furnizorul serviciilor de e-mail este asigurat de Claus web srl CIF 17759260, Adresa: Str. Grigore Ureche nr. 20, Satu Mare, Site web: https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php Email: dpo@clausweb.ro

Acestia isi asuma obligatiile specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, isi ia masuri interne adecvate si rezonabile – tehnice si de securitate – impotriva accesului neautorizat, expunerii, distribuirii, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Servicii de gazduire web

Furnizorul de servicii de gazduire web – hosting al siteului/-urilor isi asuma obligatii specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, iar acesta este Key-Systems GmbH.
Acesta isi asuma obligatiile specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care opereaza, isi ia masuri interne adecvate si rezonabile – tehnice si de securitate – impotriva accesului neautorizat, expunerii, distribuirii, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Datele de contact ale furnizorului de servicii sunt: Claus web srl, CIF 17759260, Adresa: Str. Grigore Ureche nr. 20, Satu Mare, E-mail: dpo@clausweb.ro
Mai multe detalii in acest sens gasiti pe site-ul www.clausweb.ro
Politica de confidentialitate este disponibila la adresa https://www.clausweb.ro/confidentialitate.php.
Temeiul juridic pentru utilizarea acestor servicii este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Datele de contact ale Autoritatilor competente

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorului
Infoline +40.21.9551
Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, Bucuresti
Reclamatii: http://reclamatii.anpc.ro/
Info contact: http://www.anpc.gov.ro/articol/575/date-contact

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti
Tel .: +40.318.059.211
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

IMPORTANT

Prezenta politica se completeaza cu celelalte Politici GDPR expuse in acest site/pagina:

 • Politica de utilizare fisiere cookie
 • Politica de utilizare comentarii, recenzii, testimoniale si evaluari
 • Exonerarea de raspundere

  Siteul https://www.pro-memoria.ro, pot contine legaturi (linkuri) catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea companiei noastre. Prin urmare, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinut raspunzator pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile, prezentate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.
  Totodata, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

  Actualizarea Politicii de prelucrare a datelor personale

  Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului/-urilor https://www.pro-memoria.ro
  Va rugam sa consultati periodic politica si data ultimei modificari, iar daca nu sunteti de acord cu aceasta, va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul/urile noastre

  Termenii prezentei politici se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

  C.M.D.T. PROMEMORIA SRL își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politica, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, fără o notificare prealabilă. În cazul oricărei astfel de modificări, organizația va afișa pe site versiunea modificată a Politicii, motiv pentru care Utilizatorii sunt rugați să verifice periodic conținutul acestei Politici pentru a lua la cunoștință noile sale prevederi.

  Impunerea prezentei politici

  Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de catre C.M.D.T. PROMEMORIA SRL si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati utilizand datele de mai sus.

  Consimtamant expres si neechivoc

  Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza fie colectate, stocate, prelucrate utilizate, sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii C.M.D.T. PROMEMORIA SRL.

  Consimtamant prelucrare date

  Prin utilizarea siteului/-urilor https://www.pro-memoria.ro, plasarea comenzilor sau transmiterea informatiilor prin intermediul formularelor utilizate de acestea, dumneavoasta sunteti de acord sa acceptati si sa va asumati urmatoarele afirmatii:
  (1) Am citit si am inteles in totalitate prevederile prezentului document si
  (a) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal in scopurile precizate in prezentul document
  (b) prin acceptarea utilizarii siteului imi exprim acordul privind prelucrarea datelor personale, astfel C.M.D.T. PROMEMORIA SRL poate utiliza informatiile pentru a comunica cu cu mine in legatura cu solicitarile transmise, prelucrarea comenzilor, formularelor, etc, si
  (c) permit C.M.D.T. PROMEMORIA SRL sa ma contacteze pentru (i) transmiterea raspunsului, oferirea de solutii tehnico-financiare care pot implica si servicii si/sau produse proprii sau ale colaboratorilor, (ii) procesarea si livrarea comenzilor plasate, (iii) oferirea informatiilor solicitate prin consimtamantul acordat.

  Va punem in vedere ca oricand doriti aveti dreptul, neconditionat, sa solicitati retragerea consimtamantului dumneavoastra contactandu-ne prin email la adresa dpo @ pro-memoria·ro sau urmand pasii din sectiunea de mai jos Exercitarea Drepturilor GDPR.


  Definiții:

  • Material – conținutul unui un comentariu, a unei întrebări sau a unui răspuns, a unei recenzii (review), a unui testimonial sau al unei evaluări transmise sau postate pe acest site;
  • Postare – acțiunea prin care ne oferiți, transmiteți prin site sau email, introduceți sau postați pe siteul nostru un Material;
  • Utilizator – un vizitator al siteului sau magazinului, un utilizator al siteului sau magazinului, un participant la cursurile oferite, un beneficiar al unor servicii prestate, un client care a achiziționat servicii sau produse oferite de organizație sau o persoana interesată de organizația noastră, serviciile sau produsele oferite;
  • Recenzie – o evaluare scrisa de catre Utilizatorul un material, produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative;
  • Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator fata de un material, produs sau serviciu. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putand primi un punctaj de la o stea, la cinci sau zece stele. Acest grad de satisfactie va fi asociat intotdeauna Recenziei scrise de Utilizator asupra unui material, produs sau serviciu;
  • Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unei Recenzii sau a unui alt comentariu ce poate face referire la un material, produs, serviciu sau organizatie;

  Postarea unui Material de către un utilizator prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de site-ul sau magazinul organizației, referindu-se la organizația noastră sau pentru oricare dintre produsele sau serviciile noastre, acordați organizației noastre o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, gratuită, nelimitată teritorial și dau dreptul organizației de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest Material.

  Astfel, organizatia are dreptul de a utiliza conținutul Materialului transmis sau postat, pentru a putea fi utilizat de organizația noastră, parteneri sau subcontractanți în activitățile de marketing și/sau publicitate, inclusiv, fără limitare, în magazinul online, newslettere, oferte, cataloage, e-mail și alte comunicări cu clienții, materiale în magazine și alte scopuri de marketing.

  Materialele pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile unui Material, produs, serviciu sau organizatie.

  Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile siteului organizației. Organizația nu are nici o responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise de utilizator.

  Utilizatorului îi este interzis să posteze prin intermediul siteului Materiale care:

  • conțin cuvinte obscene sau indecente, sunt contrare bunelor moravuri, conțin detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
  • conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, lezează intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane, firmelor sau entităților și încalcă legile și reglementările aplicabile;
  • sunt publicitare sau de natură promoțională, contrare ordinii publice sau decenței, sau revizioniste; conțin informații cu caracter politic;
  • încalcă drepturile de autor și/sau imagine, drepturile aplicabile la baze de date și mărci înregistrate;
  • conțin numere de telefon si/sau adrese de e-mail care nu sunt publice, fără autorizarea prealabilă a persoanelor în cauză

  Orice utilizator care transmite sau postează un Material trebuie să dețină drepturile de autor asupra conținutului său și autorizația necesara pentru postarea lui.

  Utilizatorul, în calitate de autor al conținutului Materialului transmis sau postat, răspundeți în fața organelor competențele pentru afirmațiile și acuzele făcute în cuprinsul acestuia.

  În plus, în calitate de autor al conținutului Materialului transmis sau postat, acordați organizației noastre dreptul să vizualizeze și să editeze conținutul efectiv înainte de a fi publicat, pentru a corecta eventualele greșeli de redactare/exprimare, un eventual limbaj neadecvat, tendențios sau malițios.

  Ne rezervăm dreptul de a face publice doar Materiale care conțin informații relevante și obiective, incluzând, dar fără a se limita la, faptul că organizația nu va publica Materialul ce are un conținut în general nepotrivit, cu limbaj indecent sau necorespunzător sau informații de identificare personală. Ne rezervăm dreptul de a șterge oricând orice Material postat fără o notificare în prealabil.

  Prin prezenta, eliberați organizația de toate obligațiile de a va remunera pentru orice utilizare a Materialului transmis sau postat și pentru orice drepturi de proprietate asupra conținutului efectiv al acestora în legătură cu utilizările descrise mai sus; eliberați și sunteți de acord să exonerezi organizația noastră și orice persoană care acționează în numele nostru, de orice reclamații, cereri și responsabilități legate de utilizarea Materialului transmis sau postat, conform descrierii de mai sus.

  Prin transmiterea sau postarea Materialului, organizația colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorului direct de la Utilizatori, astfel încât aceștia au control asupra tipului de informație pe care o oferă.

  În cazul comentariilor integrate și publicate prin intermediul contului și sistemului Facebook, acestea se supun prevederilor din Politica de confidențialitate a Facebook ce poate fi consultată aici.

  Organizația colectează și prelucrează anumite informații cu privire la utilizator conform prevederilor descrise în Politica de Confidentialiate disponibilă aici, coroborate cu Termenii și condițiile de utilizare siteului disponibile aici.

  Organizația își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politica, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, fără o notificare prealabilă. În cazul oricărei astfel de modificări, organizația va afișa pe site versiunea modificată a Politicii, motiv pentru care Utilizatorii sunt rugați să verifice periodic conținutul acestei Politici pentru a lua la cunoștință noile sale prevederi.

  Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginiilor de internet aparținând siteului https://www.pro-memoria.ro

  Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.
  Aceasta politica este descrisa aici

  Pentru exercitarea drepturilor dvs. din punct de vedere al prevederilor GDPR va rugam sa descarcati FORMULARUL GDPR DEDICAT,
  apoi sa il completati, semnati, sa il trimiteti scanat impreuna cu o copie dupa actul dvs de identificare spre adresa noastra de e mail: dpo @ pro-memoria·ro

  Pentru a va exercuta drepturile garantate de cadrul legislativ ce reglementeaza protectia datelor cu caracter personal trebuie sa descarcati formularul de mai sus si sa il transmiteti catre adresa noastra de email, respectiv dpo @ pro-memoria·ro

  Va recomandam la subiect sa specificati GDPR pentru a evita nelivrarea emailului sau includerea in folderul de SPAM.

  Pentru fiecare solicitare primita va vom CONFIRMA in mod obligatoriu RECEPTIA SA, iar dupa analiza acesteia va vom comunica daca acesta este acceptata sau trebuie validata/completata cu informatii suplimentare.

  Daca considerati ca nu va descurcati, pentru a va ursura procesul de exercitarea a drepturilor dvs. puteti sa ne contactati telefonic la nr. 0751425654 in intervalul Luni pana Vineri, in intervalul 12.00-14.00


  Prin accesarea siteului și paginilor de internet cuprinse în https://www.pro-memoria.ro, gestionate de C.M.D.T. PROMEMORIA SRL, confirmați faptul că ați fost informat cu privire la informațiile prezentate în această pagina, la modul în care datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră ce urmează fie colectate, stocate, prelucrate utilizate și prin urmare sunteți de acord cu aceste aspecte și prevederi, agreeați ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității C.M.D.T. PROMEMORIA SRL.

  Consimtamant explicit privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Prin utilizarea siteului https://www.pro-memoria.ro, plasarea comenzilor sau transmiterea informatiilor prin intermediul formularelor utilizate de acestea, dumneavoasta sunteti de acord sa acceptati si sa va asumati urmatoarele:
  (1) Am citit si am inteles in totalitate prevederile prezentului document si
  (a) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal in scopurile precizate in prezentul document
  (b) prin acceptarea utilizarii siteului imi exprim acordul privind prelucrarea datelor personale, astfel C.M.D.T. PROMEMORIA SRL poate utiliza informatiile pentru a comunica cu cu mine in legatura cu solicitarile transmise, prelucrarea comenzilor, formularelor, etc, si
  (c) permit C.M.D.T. PROMEMORIA SRL sa ma contacteze pentru (i) transmiterea raspunsului, oferirea de solutii tehnico-financiare care pot implica si servicii si/sau produse proprii sau ale colaboratorilor, (ii) procesarea si livrarea comenzilor plasate, (iii) oferirea informatiilor solicitate prin consimtamantul acordat.

  Va punem in vedere ca oricand doriti aveti dreptul, neconditionat, sa solicitati retragerea consimtamantului dumneavoastra contactandu-ne prin email la adresa dpo @ pro-memoria·ro.

  Dacă aveți întrebări legate prevedrile expuse în Termenii și condițiile, Politica de Confidențialitate, Politica de utilizare Cookie-uri sau doriti să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către C.M.D.T. PROMEMORIA SRL și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de mai sus sau cele din pagina de contact.

  Vă prezentăm în continuare lista cu ultimele modificări aduse la aceasta pagina și data când a fost operată.

  • 07 Februarie 2021 – au fost actualizați termenii din Politica Procesare date

  Dacă aveți nelămuriri sau întâmpinați dificultăți, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

  Acest document este realizat de catre EuroMarket.ro prin Elmarcont srl pentru C.M.D.T. PROMEMORIA SRL protejat de drepturi de autor în temeiul Legii nr. 8/1996 și orice copiere, distribuire, reproducere, republicare reprezintă încălcarea drepturilor de autor. Atât autorul, Ionut Socol, cât și beneficiarul, C.M.D.T. PROMEMORIA SRL își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în cazul în care sunt identificate copii neautorizate ale prezentului material în afara siteului https://www.pro-memoria.ro sau a siteurilor https://www.pro-memoria.ro .

  Programeaza-te
  Sari la bara de unelte